La privadesa és de gran importància per GRUPO CENTILIA SL i volem mantenir una actitud oberta i transparent en tractar les seves dades personals. Per tant, disposem d’una política que estableix com es tracten i protegeixen les vostres dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

GRUP CENTILIA: B55605596
Domicili social: CARRETERA T-300 FALSET, KM2, MARÇÀ (TARRAGONA),
C.P. 43737.
Correu electrònic de contacte: [email protected]

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A GRUPO CENTILIA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, per al consentiment del qual vostè hagi prestat.

Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant les anys necessaris per complir les obligacions legals que siguin aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Us indiquem la base legal per al tractament de les vostres dades:
● Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats
● Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.
A quins destinataris es comunicaran les vostres dades? Únicament se cediran les vostres dades per donar compliment a obligacions legals. Transferències de dades a països tercers No estan previstes transferències de dades a països tercers.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GRUPO CENTILIA SL tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, GRUPO CENTILIA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podreu exercir materialment els vostres drets de la manera següent: adreçant-vos a l’adreça de correu electrònic del responsable del tractament ressenyat anteriorment adjuntant còpia del vostre DNI o document d’identitat. Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les vostres dades?
Les dades personals que tractem a GRUPO CENTILIA SL han estat directament proporcionades per l’interessat.
Les categories de dades que es tracten són:
● Dades identificatives
● Adreces postals i electròniques
● Informació comercial